Sløyfer og lekter dimensjoner

Den vanligste dimensjonen på sløyfer for takstein er 30×48. Lektene går horisontalt og er det taksteinen skal ligge på. Sløyfer, lekter og rekker leveres i både gran og trykkimpregnert furu.

Valg av dimensjoner avhenger av bruksområde og . Strølekt har til oppgave å skape et mellomrom underlagspapp og den horisontalt monterte bærelekten. Vi får ofte henvendelser om legging av lekter og sløyfer på gamle hus,. Sløyfer: Legges vertikalt på taket og sørger for ventilasjon. Lektedimensjoner: Målene på lektene avhenger av snø-.

Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak. Lekter og rekker brukes til takkonstruksjoner, samt spikerslag for panel eller kledning. Lekter og sløyfer i forbindelse med vindtettende asfaltplater og tyvek. Dette gjelder spesielt spinkle dimensjoner, mens grovere tåler bedre å stå for vær og vind. Sløyfer og lekter har dimensjoner fra x og opp til x mm, . Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha?

Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i ihht.

Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnerte lekter. Undertak og eksisterende lekter må også være hele. Lektedimensjoner der det er benyttet undertak som. Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter.

Taket er rett, du har benyttet riktig dimensjon på sløyfer og lekter i forhold til . Det anbefales å bruke impregnerte sløyfer og lekter. De øvrige lektene fordeles med jevn avstand over resten av taket. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i iht.

Vi henviser forøvrig til leverandør av undertak.