Meisingset tingvoll

Riksvegen på den vel km lange strekninga fra Meisingset til Saghøgda er en del av stamvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Det er et godt stykke opp og fram og mange millioner som skal på plass før riksvei mellom Tingvoll og Meisingset står ferdig opprustet. Tingvoll-Meisingset, Statens vegvesen, Tingvoll.

Rv Meisingset – Saghøgda alternativ 1. Statens vegvesen oppstart av det fysiske arbeidet for bygging av ny rv. Langtidsvarsel forMeisingset, Tingvoll (Møre og Romsdal). Meisingset-varselet er utstedt på disse .

Myra (gårdsbruk, 2m unna), Skole (skole, 3m unna), Storelva (elv, 3m unna), Krokslia (li, 3m unna), Stormyra (myr, 4m unna), Malmhaugen . Veien fra Tingvoll til Meisingset har svært dårlig standard. Den har dårlig bæreevne noe som fører til meget dårlig og ujevn veg under teleløsning. Endelig ser det ut til at arbeidet med RV mellom Tingvoll og Meisingset er i gang. Tingvoll er en kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Meisingset er et bygdesentrum lenger sør i kommunen.

Tingvoll, Møre og Romsdal: Kirsten Bentsen og Arne Storsets slektstre. Det er trangt om saligheta på riksvei 7 men nå får strekningen Meisingset-Tingvoll oppstartsmidler på millioner kroner i revidert . Første tre felles på ny RV mellom Tingvoll og Meisingset – med saga prosjektleder Per Bjørn Gjelsten og tingvollordfører Milly Bente Nørsett.

Skogene i Tingvoll og ellers på Nordmøre hadde mye furu av god kvalitet på. Denne artikkelen tar i hovedsak for seg Merk Meisingset og hans virksomhet . Kontrollingeniør og byggeledere for Tingvoll – Meisingset – Statens vegvesen Region midtStatens vegvesen arbeider for at både gående, . Tingvoll, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, sørøst for. Meisingset, Tingvollvågen, Torjulvågen og Kanestraum.