Våtromsnormen dokumentasjon

Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet? Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til. Byggebransjens våtromsnorm viser løsninger som oppfyller kravene i regelverket.

Stikkord: våtrombyggereglerdokumentasjon. Med FDV-dokumentasjon for våtrom menes en dokumentasjon som viser hvordan våtrommet er bygget, og en bruksanvisning som forteller om . Nå publiseres Byggebransjens våtromsnorm to ganger i året. Membranen må tetthetsprøves på byggeplass og resultatet skal dokumenteres skriftlig.

Dette bladet beskriver kravene som Byggebransjens våtromsnorm (BVN) stiller til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom. Begrepet Våtromsnormen ( Byggebransjens Våtromsnorm, BVN ) er til forskjell. Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-jfr. Våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp (sluk) og egnet vanntett sjikt. Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom må du sørge for å få riktig dokumentasjon av håndverkerne.

Norge, og utbetalinger for vannskader samme år var på drøye milliarder kroner. Kapittel Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må . Det er mange spørsmål rundt hva slags dokumentasjon man må ha til badet.

Nye krav til boligsalgsrapporten gjør at du må dokumentere utbedringer som er gjort, hvis du skal selge. Uten ordentlig dokumentasjon på det som er gjort, kan boligen din bli. Byggebransjen Våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom. Våtromsnormen gir forbruker krav på bedre dokumentasjon på hvordan . Har bygget nytt hus (byggesøknad august 201 ferdigattest desember 2014). Hvilken dokumentasjon bør jeg kreve fra byggmester på våtrom? Per i dag finnes det ingen konsistent standard for komplette våtromsløsninger til bruk i industrien.

Acrylicon og BLÜCHER gikk derfor sammen . Litex er et anbefalt produkt i byggebransjens våtromsnorm. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Dokumentasjon blir avgjørende for taksten. Vi leverer komplett Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks for ditt våtrom! Regler for dokumentasjon av produkter følger av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Våtromsnormen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og. Historiene om tiltalende våtrom som senere viste seg å være rene. Det er også ofte manglende dokumentasjon, som vil være negativt for takst . Siden de ikke er lovpålagte er det viktig for forbrukeren å kontraktfeste at våtromsnormen skal følges.

Da vil man sitte igjen med en og dokumentasjon om . Kurset er for deg som skal utføre arbeid i våtrom, eller prosjektere våtrom etter våtromsnormen (BVN). Bad og våtrom er rehabilitert uten at våtromsnormen er fulgt. A-Å til avtalt tid; års Garanti på baderommet; års garanti på varmekabler; Slutt dokumentasjon i henhold til FFV (Fagrådet for våtrom) . Vi mener det er viktig å følge våtromsnormen, få dokumentasjon etc.

Hva kan du som kunde forvente å motta av sluttdokumentasjon fra håndverksbedriften(e) når et nyoppusset våtrom ferdigstilles?