Vindu kjeller rømningsvei

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med .

For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst centimeter og en fri høyde på minst . Vindu i kjeller kan godkjennes for rømning hvis det har fri bredde minst . Vinduer som regnes som rømningsvei må være lette å åpne uten bruk av. Du kan rømme fra kjelleren via dør i kjellervegg som leder direkte ut til det fri.

Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, . Byggeforskriftene setter mange krav til vinduer og dører, finn ut av hva det betyr. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må også . DSC 01Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning.

Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium . Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det er.

Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Monter eventuelt varmekabler for å unngå denne . Kjelleren er typisk 50-talls kjeller, med litt lav takhøyde, og egentlig ikke beregnet. Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm. Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan.

Kjellervindu som rømningsvei må være særskilt tilrettelagt: snø må ikke . Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Man hører stadig at det er ulovlig å benytte rom uten rømningsvei som soverom, si f. Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. For eksempel er det foreldre som bruker kjelleren som et soverom for barna, uten å . Er kjellerstuen eller loftsrommet godkjent for opphold?