Vannbord stående kledning

Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, stående eller liggende. Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et. Når en legger tretak fungerer ofte den første overliggeren som vannbord. Til liggende kledning brukes stående lekter som spikres utenpå stenderne (se tegning). Ved stående kledning brukes det liggende lekter utenpå tversgående . Sette opp kledning – Bygge selv – Bergene HolmSpikring av stående kledning Det må spikres slik at kledningen kan bevege seg mest mulig.

Stående kledning på høye vegger uten skjøting.

Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et solid. Skal disse monteres før kledningen settes opp eller felles inn i etterkant? Og det er plass til vannbrettet mellom vindu og kledning. Vi har stående panel, og vinduene er nå i flukt med utsiden av underliggerne. Denne filmen viser hvordan man setter opp utvendig liggende panel: Retning på spikerslag, høyde på. Endeveden må få nok luft til å tørke, slik at den ikke blir stående konstant i fukt.

På stående kledning er det spesielt viktig å mette endeveden godt. Kontroller hvor i veggen vinduet skal stå i forhold til kledningen og utlekting. MONTERING: Her skrus vannbordet på plass, sjekk at alle.

Poenget er at endeveden ikke skal bli stående i fuktighet, men få anledning til å tørke . Vannbrett brukes under vinduer for at vannet skal renne ut fra vinduet og dryppe ned på bakken. De fleste boliger på innlandet er bygget med stående kledning, mens de på Vestlandet tradisjonelt er bygget med liggende kledning. Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring. Skifte vannbord og stående kledning mellom vinduer.

Malt kledning skal ikke brennes, verken i ovnen eller ute i hagen. Leveres med x1mm stående rana- kledning og omramming uten vindusknek- ter eller vannbord. Lekter: 23x48mm stående + 36x48mm liggende lekter. Sjekk at vannbord på kledning og sålbenker under vinduene har fall utover, slik at vann ikke blir stående eller ledes innover.

Det er vinduer og dører, vannbor vindbor hjørnebord og. Enten du har stående eller liggende kledning, er det viktig å følge bordene helt .