Va definisjon

Her finner du betydninger av ordet va. Du kan også legge til en definisjon av va selv. Volt-ampere (VA) is a measurement of power in a direct current (DC) electrical circuit.

The VA specification is also used in alternating current (AC) circuits, but it . Betydningen av VA: VA (geografi) Virginia, en state of the United States of America. Av (USA, regjeringen) Veterans Administration, regjeringen. Definisjonen av et privat vannverk kan være et vannverk med selvstendige andelseiere, der det er etablert et styre bestående av representanter .

Norm for VA-ledningskartverk gir retningslinjer for etablering av ledningskart for VA-sektoren,. Det er lagt vekt på definisjoner og koiding av data, som er. Her får du svar på vanlige spørsmål om utvendige VA-anlegg. Hva menes med hovedledninger for vann og avløp? VA, Volt-Ampère, VA står for Volt-Ampère. Her får du en definisjon på hva en rammeavtale er, og litt informasjon om hvordan den brukes.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende tilknytningsgebyr der etablering av VA-tjenesten medfører ekstra høye eller . Det viktigste med dommen er at GRØFTER, dvs Åpne avløpsanlegg, inngår i definisjonen av avløpsanlegg. Skal seie litt oBakgrunn og eksempel på utarbeidde felles VA normer.

Definisjon: VA normen representerer forhåndsgodkjente løysingar på korleis. De fleste større bedrifter har en uttalt visjon, men hvordan de har definert hva en visjon er varierer veldig. Definition of valence for English Language Learners. Det er umulig for meg å si når jeg hekta meg på Man Ut men det var vel en gang mellom 5-og kan man egentlig . Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3. I tvilstilfeller ved tolking av forannevnte definisjoner avgjøres saken av. Vi vil etter hvert se hvorfor en UPS oppgis både med W og VA.

Definisjonen av RMS-spenning er den DC-spenningen som ville gi det samme effekttapet som . Språkrådets definisjoner er hentet fra K. Viestad: Byggeteknisk fagleksikon, Universitetsforlaget 1980. Retningslinjenes status som regelverk; Definisjon av selvkost; Regnskapsmessig. Det er normalt kommunen hvis ikke VA-selskapet har totalansvar for . Innen definisjoner drift og vedlikehold beskrives tilgjengelighet, pålitelighet, vedlikeholdstyper,. Hva er forskjellen på pålitelighet og tilgjengelighet?

The two major components in a small computer network are a modem (cable or DSL) and a wireless router. The router is wired to the modem, and the modem is . Hva er forskjellen på en kostna utgift og utbetaling? Direkte kostnader er per definisjon alltid en variabel kostna mens de indirekte kan være både faste og . Meteorologi er læren om de fysiske prosessene som foregår i de nederste lagene av atmosfæren. Alle svar på spørsmålet om hva filosofi egentlig er, vil være omstridte,.

Derfor defineres filosofiens problemer også ofte som tilværelsens . Her følger en liste med definisjoner av de mest brukte arkivbegrepene. Ifølge arkivforskriften § 2-skal arkivplanen vise hva arkivet omfatter og hvordan det er . Hva disse faktorene er, vet vi ikke nok om til å kunne foreslå forebyggende tiltak, men det ser ut for at høyt blodtrykk, inaktivt liv og kosthold er av betydning. Men hvilke objektive kriterier kan legges til grunn for en definisjon av hvem. Det kan synes enklere å definere hva en fotograf er ved heller å .