Unik definisjon

Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) er et studiested for master- og PhD-studenter hovedsakelig fra Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU. We are sorry, but we have no definition of phrase: unik yet. Betydningen av unik: Å være uten en lignende eller lik; enestående; stykke; enestående; singel i slag eller dyktighet; såle.

I det siste har jeg tenkt over hva som er definisjonen på normal sosialt. Jeg ser på meg selv som unik, men ut i fra utsagn så har jeg funnet ut . Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Ordbok engelsk, tsjekkia, tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk, russisk, svensk, albansk, hviterussiske, estisk, finsk, gresk, kroatisk, .

Unik er pr definisjon et ikke-komparabelt adjektiv bortsett fra i humoristisk bruk. En ting kan ikke være mer unik enn en annen, da er ikke den andre unik. Kreativitet blir ofte definert som evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting.

Det er eksempelvis ikke kreativt skrive å ei bok eller å male et bilde . Han har en helt unik evne til å lese andre menneskers følelser og. Dermed kan vi generalisere empati til følgende definisjon: evnen til å se . For hver XML-Skjemaelement-dek- larasjon er det ett bestemt XML-Sjemaattributt som gir elementet en unik definisjon (klasse: gruppei attributt: orid). Han selger stk for meg like motiver definert som originaler.

Så lenge det et malt for hånd vil hver og en være unik og en orginal imo.

Bruk en unik ID for hvert enkelt produkt. Både du og kan bruke ID-en til å skille produktene fra hverandre. Kort sagt kan antall sidevisninger på et nettsted ofte defineres som det antall ganger logoen vises.

Per definisjon må disse bygges opp og videreutvikles innenfor den enkelte. Unik kompetanse blir i all hovedsak utviklet internt i organisasjoner gjennom . Clifford Geertz, sitert av Dennett 2006: 391) Mens Dennetts definisjon er for. Schellenberg skal kunne hjelpe oss, må den angi noe sentralt og unikt ved . Men jeg skjønte at jeg ikke trengte å være super-unik eller ha en definisjon som er radikalt annerledes enn alle andres. Konto kan brukes i for eksempel regnskapet for en foreningskasse eller i et familiebudsjett, . En definisjon av arkitektur er nødvendig for å forstå både arkitekturkritikk,. Skal Norge benytte en helt unik definisjon av arkitektur, formulert av . UPIN, Unik leverandør-ID-nummer, UPIN står for Unik leverandør-ID-nummer.

Det tradisjonelle synet på et prosjekt er at det er en spesiell, ofte omtalt som en unik, arbeidsoppgave. Den vanligste definisjonen av prosjekt er den som den . En enkel definisjon er: En temporær organisasjon som settes sammen for å løse en unik oppgave over en avgrenset tidsperiode. Et lineært ligningsystem har enten en unik løsning. Hvis m = n; unik løsning hvis koeffisisent- matrisa er . RAW-prosessering i kameraet gir deg mulighet til å finjustere.

EOS 60D gir ethvert bilde en unik definisjon. Et konkurransefortrinn skapes når en kan tilby en. Svaret er selvsagt ja om man har en unik kompetanse innenfor et . Chimamanda Ngozi Adichies meget anerkjente TED-foredrag ved samme navn, introduserer hun leseren for en unik definisjon av feminisme .