Unik betydning

Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) er et studiested for master- og PhD-studenter hovedsakelig fra Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU. Finn synonymer til unik og andre relaterte ord. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Fight Club-boka: I’ve met God across his long walnut desk with his diplomas hanging on the wall . Du har fått forklart betydningen av ordet så du får innse at du er på villspor. En kan fortsatt gå i den lokale sportsbutikken, men i tillegg kan en bestille fra et utall nettbutikker i inn og utland.

Oversettelse for ‘unik’ i den norsk-engelske ordboken og mange andre. Du kan ha betydning på millioner av måter, men for å være betydningsfull, må du være . Vår ambisjon er at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utvikle seg ut i fra egne muligheter og forutsetninger, der de voksne anerkjenner og lar det Unike i . Zen betoner dessuten praktiske ferdigheter samt selvforglemmende pliktoppfyllelse. Den har en unik betydning for japansk kultur og er møtt med stor interesse i .

Numerologi, astrologi og Universal Indikatorer: Hver har unik betydning for en gitt Person. Neste gang du hører snakk om hvor tøft (eller fantastisk) en . Vi kan ikke komme utenom det faktum at kristendommen har en unik betydning for formingen av norsk og europeisk kultur og verdiarv gjennom . Problemet med adjektivet unik, som betyr enestående, er at det ikke. Ansikter har unik betydning for oss, noe som skyldes at ansikter innehar omfattende informasjon om menneskelig samhandling. Kreativitet blir ofte definert som evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting.

Ingen med de minste kunnskaper i historie kan bestride at kristendommens betydning har vært meget stor. Hvert av disse korpsene har sin unike identitet og musikalske kvalitet som er. De har en unik betydning for det frivillige musikk- og kulturliv.

For å lage denne listen har vi tatt utgangspunkt i Unesco`s liste over beskyttede steder med unik betydning for bevaring av verdens kultur- og naturarv. Seminar Ungdomshusa, slik som Rosenkrantz´ gate har . Det er en gammel og unik tradisjon man har her på kyst-Norge.