Tømmermannskledning inndeling

UTREGNING AV IDEALMODUL STÂENDE KLEDNING. Kledningsbordene må gis et omlegg på 15-mm til nabobordene. På skolen i den siste tida, har vi hatt mye om kledning. Så nå tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve å få . For ordens skyld så er det tenkt brukt standard tømmermannspanel (hvis det heter det lenger), men dette er vel underordnet.

Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. Dersom bindingsverket er bygget opp uten spikerslag, må selvbærende spikerslag monteres utenfor .

Siden middelalderen har det vært vanlig å bruke tre som kledningsmateriale på norske hus, og det er fortsatt det mest brukte på eneboliger og småhus. Kledningen er husets værhu og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Tømmermannskledning og omvendt lektekledning. Lektekledning, åpen falset kledning og høvlet, profilert kledning.

Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, stående eller.