Tilskudd varmepumpe luft luft

Man kan få inntil 0kr i støtte for luft-til-vann varmepumper og inntil 0kr for væske-til-vann-varmepumper. Men dersom du fjerner en oljekamin og samtidig installerer en alternativ varmekilde som for eksempel luft-luft varmepumpe, kan du få tilskudd for fjerning av . Nå har du rett for å få tilbake penger for luft-vann varmepumpe.

Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og. Enova gir tilskudd for en helhetlig oppgradering av boligens yttervegger, tak, . Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. Men mange søkte i fjor om tilskudd til luft-til-vann-varmepumper.

Enova gir ikke lenger støtte til luft-til-luft-varmepumper, siden det markedet, . Enova vil kun gi støtte til varmepumpene som forteller hvor mye energi du sparer. Luft-luft-varmepumper er for lengst tatt ut av støtteordningene. Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft-vann varmepumpe. Få et tilbud i dag fra våre fagfolk på et Enova-støttet tiltak. Sats for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er inntil 0kroner.

Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper (MERK: ikke luft-luft) og . Tilskuddet støtter energitiltak hvor man kan dokumentere en eller flere av. Ved å bytte ut din gamle oljefyr med en ny luft-vann varmepumpe vil det gi deg:.

Du kan få tilskudd til å bytte til varmepumper av ulike slag. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. Sats for tilskudd til sentralt varmestyringssystem er inntil 0kroner. Den nye ordningen gir tilskudd til en rekke tiltak, som blant annet luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, fjerning av oljekjel og tank, . Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 20rettighetsbasert og boligeiere slipper. Har du en parafin- eller oljekamin, eller ønsker du å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming? Få støtte til varmepumpe, etterisolering, varmestyring, biokjele, ENØK analyse eller.

Eventuelt tilskudd til utfasing av oljekjel kommer i tillegg. Til tross for at den totale nettokostnaden etter tilskudd fra Enova kom på. Jeg tror nok det hadde blitt luft-luft varmepumpe, sier Dybdahl. Invester i en væske-vann varmepumpe, et energivalg som er godt å leve med.

Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er.