Østerhus søppel

Søppel- og avfallshåndtering utføres av Agder Renovasjon. Heftingsdalen Ulike typer abonnement for . Heftingsdalen og Østerhus Man, tors 07:30-19:00. Gjenbruksbutikken Man-fre 08:00-15:3 tors til 18:30. Kundene som kommer for å levere avfall kan nå stå tørt under tak samtidig. Vi har oppgradert stasjonen vår på Østerhus for å gjøre den mer . Vi utvider våre åpningstider på avfallsmottakene i Heftingsdalen og på Østerhus fra i dag 3. Ikke-gjenvinnbart avfall kastes i restavfallsdunken.

NB: Vennligst ikke kast hundebæsj, plastposer og annen søppel her. Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07. Det kommer stadig inn mer søppel på avfallsanlegget i Østerhus.

Nå vil Agder Renovasjon gå fra å ta imot 9. Innsamling av avfall fra husholdninger og hytter. Hittil i år har avfallsmottaket i Østerhus tatt imot 70tonn søppel.

Folk kaster mer for hvert år som går, men er også blitt flinkere til å sortere . Kildesortering av avfall er en del av de daglige rutinene for de fleste av. Formann for Agder renovasjonsmottak i Østerhus Arild Snøløs og . En renere kommune var nettopp foranledningen til servicetiltaket gratis søppellevering på avfallsmottaket i Østerhus. Avfallsanlegget på Østerhus i Grimstad har hatt en kraftig økning i søppelmenge de siste årene. Nå søker de fylkesmannen om lov til å øke fra . Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt tillatelse til . Avfallsplassen i Østerhus i Grimstad drukner nesten i søppel.

Befolkningsvekst og mer bruk- og kastmentalitet er noen av årsakene, sier daglig . Nå er jeg skikkelig lei, men jeg gidder ikke å måtte kjøre ut til Østerhus for å levere søpla mi selv mer. Et lass med hageavfall i poser og litt søppel ønskes hentet hjemme Kirkegaten 2 Grimstad og levert på Østerhus renovasjonsplass tirsdag . Heftingsdalen renovasjonsanlegg er et deponi og mottak for avfall i. Agder Renovasjon et tilleggsmottak for avfall på Østerhus i Grimsta som .