Østerhus mottaksanlegg

Mottaksanlegg Agder Renovasjon IKS har mottaksanlegg. Disse ligger i Heftingsdalen i Arendal og på Østerhus i Grimstad.

Mottaksanlegg, ligger i Grimstad kommune (km vest for sentrum). Dette er et mottaksanlegg som tar i mot . Heftingsdalen og på Østerhus fra i dag 3.

Annet: Mottaksanlegg for kommunalt avfall. Agder Renovasjon – Utvidelse Østerhus avfallsmottak.

Grimstad kommune, Østerhus industriområde. Vi viser til søknad om utvidelse av ramme for totale avfallsmengder på Østerhus mottaksanlegg, datert 28. Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt tillatelse til . Vi mener at det er viktig at avfall fra Grimstad området kommer inntil vårt mottaksanlegg for enforsvarlig og miljomessig godhåndtering av avfallet.

Heftingsdalen og Østerhus avfallsmottak Mandag 14.

Vi viser til søknad om utvidelse av ramme for totale avfallsmengder på Østerhus mottaksanlegg,. Det kommer stadig inn mer søppel på avfallsanlegget i Østerhus. Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder – Kontroll av mottaksanlegg for farlig . De har vært med i Klimapartnere siden 200 og det er ansatte totalt på hovedanlegget i Heftingsdalen og mottaksanlegget på Østerhus. Dagsaktuelt Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Vest-Agder. Mottak- og Behandlingsselskapet har alle offentlige godkjenninger.

Våre anlegg er pålagt omfattende kontroll og rapporteringsrutiner. Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfallstjenester og gjenvinningstjenester for norske bedrifter. Agder Renovasjon IKS har to mottaksanlegg, Heftingsdalen (Arendal) og Østerhus (Grimstad).

Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i . Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder –Bjørn Wattne Østerhus . På Horvnes har vi mottaksanlegg og sorteringsanlegg for næringsavfall og farlig. Af Offshore Decom As Avd Vats Mottaksanlegg.