Sørenga byggetrinn 7

Velg byggetrinn: Alle, TRINN TRINN TRINN TRINN 8. Klikk på leilighetene i listen for planløsning. BYGGETRINN er planlagt med antall lei ligheter.

Leilighetene, 2–roms, varierer i stør relse fra 42mtil 160mBRA. Alle leiligheter har inngang fra felles . Sørenga Trinn – Fjordbyens beste beliggenhet – page 1. De siste boligene ytterst mot sydvest i Bjørvika legges ut for salg i oktober.

AF oppfører 1fjordleiligheter fordelt på to bygg for Sørenga Utvikling. Avtalen med Sørenga Utvikling om byggetrinn og på Sørenga omfatter . I dag slipper utbyggeren Sørenga Utvikling 7. Oslos nye fjordbydel Sørenga er nå solgt. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste . Det er blitt solgt 8leiligheter på Sørenga i Oslo.