Sopp på badet farlig

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. I boliger er fuktskadde kjellere, dårlige ba vannlekkasjer, luftfuktere, planter med. Enkelte muggsopparter er meget kreftfarlig.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. Hvis du har muggsopp i boligen er det viktig at den fjernes raskt. Mugg svekker ikke bygningen og lager lite råte, men vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.

På torsdag kunne man lese at fukt er like farlig som passiv røyking.

På badet bør du spørre deg selv: Hva er på den andre siden av . Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Vi har fått påvist muggsopp i vegg mellom bad og soverom. Halvparten av alle bad bør utbedres i løpet av noen få år, advarer takstmann. MUGGSOPP: Det svarte på flisene her er muggsopp. Han understreker at det ikke er farlig å prøve å åpne en flis eller to selv. Litt sopp i fugene på badet er f eks normalt og ufarlig.

Ikke alle typer sopp og mugg er farlig for helsen, både typen og konsentrasjonen er av betydning. Det er flere som har muggsopp, en de som ikke har muggsopp, sier.

Skal man først ha soppvekst noe ste er ikke badet det verste stedet. Det er nå vel akseptert at sopp kan være en viktig årsaksfaktor i de mange rapporterte helseproblem som er knyttet til fuktproblematikk i inneluft. Muggsopp gir IKKE astma og allergi, som mange har påstått, også her i dette forumet. Istedet er det muligens plasten som forårsaker det, eller . På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort som mulig.

Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Lekkasjer i bad er en annen hyppig mugg-. Langvarig eksponering for muggsopp og muggsoppsporer kan gi store helsemessige konsekvenser.

Badet til familien Iversen-Holmen er ett av dem. Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis. De farlige muggsoppene produserer giftstoffer (myktoksiner) som kan spre seg til . Fant sopp på badet mitt, er dette farlig?

Svar: Sopp på badet kan være helseskadelig. Ubehandlede fuger i dusjen vil før eller siden bli misfargede av mugg eller sopp. Slik fjerner du misfargingen, og unngår de skjemmende . Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs.