Soner bad nek

Kapslingsgrader og våtromssoner NEK 400-2-2Kapslingsgrader. For installasjon av elkraft i bad er det krav til Område i henhold til NEK 400:20avsnitt . Ditt baderom er delt inn i soner basert på avstanden til dusjen, vasken og. Ved bruk av belysning på bad stilles det helt spesielle krav i forbindelse med valg og. Håndkletørker på bad – Sone – Hva sier reglene? Jeg skal sette opp en håndkletørker på et nytt bad.

Anbefaler deg å lese i montørhåndbok og NEK 400:2010.

Er det OK slik stokkontaktene er plassert mht våtsoner eller andre regler? Sone 2: er fra sone og 60cm utover, og her sier NEK:. Ved valg av lysarmaturer for badet er det meget viktig at disse er. Bader er oppdelt i soner etter vannbelastning og stiller krav til armaturen som velges.

NEK 4spesifiserer krav til planlegging, montasje og. NKhar tidligere ikke sett at antall uttak på et bad representerer . Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 4om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Tilleggskrav til elektriske anlegg i spesielle områder eller soner.

Eksempler på spesielle områder er baderom, svømmebasseng,.

I forbindelse med soner på bad har det vært en del spørsmål om. På bad og andre våtrom er kravene avhengig av hvilken sone lampen skal monteres i. Det jeg vet er at det skal være utafor Sone uansett hva eller høyde over 2. Baderommet deles opp i ulike soner for hvilken IP-grad som behøves i forhold til. I visse områder i baderom er kravet til kapsling IP X4.

Norsk elektronisk norm, NEK 400-7-701-200 og les også gjerne . Ved installasjon av belysning i baderom, er det viktig å kjenne reglene for områdeinndeling (NEK 400:2010). Baderommet er delt inn i forskjellige soner ut fra . Våtrom NEK 47-7og generelle krav i forskriften og NEK 420samt. Forskjellen på offentlige og vanlige private bad .