Slukmansjett klemring

Skjær hullet i slukmansjetten noen millimeter større enn åpningen i sluket med en. Klemringen skal presses på plass med den medfølgende plastristen, som . Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Slukmansjett type L.

Denne slukmansjetten festes våt i våt med smøremembran. Belegget varmes slik at det blir mykt før klemringen monteres. Lokket og klemringen fjernes og godkjent slukmansjett monteres . Dårlig tilpasset slukmansjett hvor membranen ikke er påført ned til og under klemringen.

Mansjetten er delvis ført ned utenfor klemringen, og . NT Slukmansjett selvklebende er en selvklebende mansjett laget av butyl. Klemringen fjernes og membran påsmøres underlaget etter leverandørens . Gjelder også for montering av designsluk). De fleste våtromsskader oppstår fordi sluket ikke tetter godt nok i sammenføyingen med . De fleste våtromsskader oppstår fordi sluket ikke tetter godt nok i sammenføyingen med. Videre har vi redusert tykkelsen på rørmansjetter til vegg slik at etterfølgende flisemontering ikke berøres av mansjetten. På gulvflater under badekar eller rundt avløp bør fallet være 1:50-1:150. Dette bladet beskriver valg av sluk og tilhørende membran med eventuell slukmansjett.

Bladet beskriver runde sluk, hjørnesluk og slukrenner med klemring eller . Skru løs klemringen på sluket og påfør smøremembran under slukmansjetten. Pass på å få smøremembran ned forbi klemringen. Montering av slukmansjett med klemring 58.

Benytt slukforlenger der sluket blir liggende . Krav til slukmansjetter for sluk med klemring. Den delen av slukmansjetten som blir liggende under klemringen i sluket må ha en prefabrikkert form og tykkelse . Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Slukmansjett type L 5. Påføring av Alfix tetningsmasse Purus Line Montering i henhold til leverandøren 3. Sluktyper ved prøving av slukmansjett: Purus Brage med limflens, Purus Brage med klemring og Purus Balder. Et moderne sluk har en klemring som membranen er festet til sluket med. Det øvrige membranarbeidet for gulvet fullføres. Trakten kuttes i riktig høyde (avgjøres av høyden på flisene) . Lokket og klemringen fjernes og godkjent slukmansjett monteres.

GODKJENT KLEMRING FOR ETTERMONTERING l SLUK. Klemring montert i sluk med slukmansjett _ j __ _. I hver av kassene var det plassert et sluk fra Jotisluk med skrubar klemring. Tetting mot sluk var utført med slukmansjett som vist . Rive opp gulv, legge slukmansjett og bygge opp igjen.

Membranen skulle vært klemt under klemringen i sluket.