Riving av hus avfallsplan

Skal rive et gammelt hus på en tomt vi har kjøpt. Jeg la ned endel arbeid i å lage avfallsplan for riving, men saksbehandler kikket knapp på . Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom.

Riving av hus er så vidt jeg vet søknadspliktig arbeid. Videre må du lage en avfallsplan for arbeidet. Hvert år oppstår det ca millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering samt riving av bygg og konstruksjoner.

Veileder for utfylling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Veilederen Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall er utarbeidet i et samarbeide. Byggavfall avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av bygninger. De er i tillegg justert noe etter de erfaringer etaten har med avfallsplaner og de mengder. Veiledende tall for riving (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA)). Riving av midlertidige tiltak (under år) som må fjernes innen en gitt dato.

Da må du lage en avfallsplan og en miljøsaneringsbeskrivelse for . Eksempelvis vil ansvarsrett ikke være nødvendig ved riving av mindre. Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-bokstav e. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i . Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving.

Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider . Før riving og rehabilitering skal det derfor gjennomføres en miljøkartlegging av. Avfallsplan er en vurdering av hvilke avfallsmengder og hvilke fraksjoner som . Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under). I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også . Miljøsanerings- og avfallsplan kreves når bygninger over 1kvm skal rehabiliteres eller rives. Riving av mindre tiltak på bebygd eiendom og riving av alminnelige. TEK10) § 9-krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse ved. Skjema for avfallsplan skal underskrives av ansvarlig søker.

Ved riving og rehabilitering skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse.