Pvc rør dimensjoner

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men også brukt til kloakkpumpeledning (rød farge). Styrken, bestandigheten og konkurransekraften i PVC gjør røret til et førstevalg. PVC-rør har lange tradisjoner, og er kjent for sine fremragende materialeegenskaper under de fleste forhold.

PVC-rør leveres i dimensjoner fra 1til 500mm. PE trykkrør og C og C benyttes for PVC trykkrør innen. Gjelder for eksempel PP grunnavløpsrørdeler i store dimensjoner . Omfattende dokumentasjon finnes særlig på PVC rør mht funksjon og levetid (se kap.).

Dimensjoner betegnes her som rørets utvendige diameter. I Norge dukket de første trykkrørene i PVC opp på midten av 60-tallet. PVC-trykkrør er i dag markedslederen i Norge for vannledninger inntil dimensjon 4mm. I Skien skal det på avløpsrør benyttes betongrør eller rør av PVC,. Rørene er glatte og homogene og produseres med ringstivhet SN8. Deler i større dimensjoner produseres i PVC.

Ville tro at vanlig pvc rør ville bli billigere enn betong. Betong rør er som regel billigste alternativ når en kommer opp i slike dimensjoner. PVC- HI er en type PVC tilsatt polyetylen – som gjør materialet seigere (og svakere).

Har kjøpt 1mm glatte rør i PVC jeg har tenkt å bruke, men jeg må. Kan jeg bruke overgang og gå ned på dimensjonen til f. CuNi)-rør og deler; Fleksible skjøtekuplinger og rep. Rør og rørprodukter i dim opp 1200mm ( i kvaliteter PP, PE og PVC ), – Rør på dim. Dette er en dimensjon, som er relativt uvanlig for plastrør.

Mantelrør kan leveres i dimensjoner fra 90- 9mm. Generelt brukes disse rørene til både trykkledninger og selvfallsledninger, men PP og PVC brukes sjelden i større dimensjoner (store konsekvenser ved brudd) . Røret blir da glatt på innsiden, og får tilbake sin opprinnelige dimensjon. PVC-rør har hatt 20-forskjellige produksjons- og monteringsmetoder.

For vannledninger og trykkavløpsledninger vil i tillegg innvendig vanntrykk og trykkstøt (spesielt undertrykk) være dimensjonerende. Ved anvendelse av F910-AR for betongrør skal utvendig diameter oppgis . Trykkvanndistribusjon: PE-rørsystem; Trykkvanndistribusjon: PVC-U-rørsystem. Andre besifring er innvendig mål på betongrør.