Perspektivet museum flickr

Perspektivet Museum (PEM) er en stiftelse opprettet i 199 med formål å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, . Du kan ikke endre dem på noen måte, eller bruke dem kommersielt. For priser og vilkår ved bildebruk se vår hjemmeside: .

Explore Perspektivet Museum’s 93photos on Flickr! Antall kulturhistoriske fotografier i museets eie er grovt kalkulert til nærmere 50bilder. Publikum inviteres til å ta et dypdykk i arkivet via vår side på Flickr.

Perspektivet Museums samlinger kan grovt sett deles i to hovedgrupper; gjenstander, fotografier og arkivalia overtatt fra Tromsø.

Prosjektet ble svært vellykket og bildene som er publisert på museets Flickr-side skapte stor entusiasme både i og utenfor Tromsø. Perspektivet Museum (PEM) er en stiftelse i Tromsø opprettet i 199 med formål å. Perspektivet Museums fotoarkiv på Flickr. Det er for tiden stort fokus på Perspektivet Museums samling av eldre fotografi. Museet har tatt nettstedet Flickr i bruk for publisering.

Perspektivet Museum sitter på en betydelig samling gamle fotografier fra.