Oras armatur skifte pakning

Enkel instruksjon på hvordan man skifter pakning på Oras Kjøkken armatur. I flere tiår har Oras skolert kunder i vedlikehold og service av kraner. Innholdet i kranskolen er både av teoretisk og praktisk art, og .

Oras understreker at det er viktig å smøre med silikonbasert fett som . Snorre Westrum hos kranprodusenten Oras til klikk. Bytt pakninger (og 10) eller ved behov bytt hele kranoverdelen. Smør O- ring (14) og tilbakeslagsventilene (15) med armaturfett.

Hvordan man skifter pakning vet jeg ikke, men å kjøpe en pakning . Når krana drypper er tiden inne for å skifte ut det som ikke tetter. I dag er derimot utvalget av armaturer til ba dusj og kjøkken overveldende. Har en Oras (kjøkken)kran med vridbar tut hvor vannet i tuten lekker ut i skjøten etter at krana er stengt.

Hvis den lekker langs stammen så er det pakninger som må byttes. Ett eller annet er løst i armaturen, vet ikke hva?