Montering av vindu stående kledning

For å sikre funksjonaliteten og levetiden våre vinduer og vindusdører, og sikre seg i mot skader på produktene. Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang. Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et.

Og det er plass til vannbrettet mellom vindu og kledning. Sette opp kledning – Bygge selv – Bergene HolmSpikring av stående kledning Det må spikres slik at. Montere vindu og vannbrett med beslag – ByggeBolig.

Spesielle forhol som for eksempel stående kledning der underliggeren danner. Hovedprinsippet for montering av vinduer er det samme som med dører. Ved stående kledning brukes det liggende lekter utenpå tversgående losholt eller utenpå- lagte spikerslag. For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side og 8. Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et solid.

Monter vannbrett og beslag før du monterer kledningen. Tradisjonelt har vindu blitt plassert langt ute i veggen, særlig ved stående kledning av trepanel. MONTERING: Her skrus vannbordet på plass, sjekk at alle. Poenget er at endeveden ikke skal bli stående i fuktighet, men få anledning til å tørke. Komplett system for enkel innsetting av vinduer.

Beslagene monteres etter veggen er kledd. Under vinduet monteres det også vannbrett og vannbrettbeslag. Ingen av tetteløsningene rundt vindu montert i pusset mur var regntett ved trykkforskjell. Påfôringslekten gjorde at det ikke ble stående vann direkte mot underkant av . Her kan du lese om bytte av vindu ved utvendig etterisolering. Nye vinduer bør plasseres i veggen i samme avstand tilutvendig kledning som. Ved montering av nye vinduer må også innvendig side av fugene tettes.

Isola Soft Vindsperre kan monteres både horisontalt og.