Måle motstand i varmekabel

Kablene dine skal måle ca 1ohm hver og kan måles med vanlig . Amperemeteret måler strømmen glødelampen trekker. Ohmmeteret måler resistansen i motstanden.

Du kan vel måle motstanden for å se om det er brudd i kabelen. Eb vanlig varmekabel vil ved ett brudd hvor som helst gjøre at hele kabelen . Hvordan måler jeg om det er kabelen eller termostaten som er gåen? Du ser av øverste formel at om motstanden går mot null, går effekten . Jeg pleier å måle motstand i varmekabel og isolasjonsmåling mellom fasen og PE. Om du har et ohm-meter (eller multimeter) så kan du måle motstanden i varmekabelen.

Jordet stikk – hvordan teste om jordingen er i orden? Varmekabler, lovligheten med å legge dette selv. Lastet opp av André BakengMåling av isolasjonsresistans og kontinuitet. For Vk kurs med termostat kan målinger gjøre med testspenning på . Finner riktig Vk i produktblad for varmekabel. Måler ut c-c avstand ved bruk av spray på gulv for å få fine sløyfer.

Varmekabelen må aldri legges dobbelt, overlappe eller krysse seg selv. Motstandsverdien måles med multimeter mellom blå og sort.