Lydabsorberende takplater

ROCKWOOL takplater består av steinulltråder med luftfylte mellomrom som er i. Dette medfører at materialet også har gode lydabsorberende egenskaper. Rom med manglende eller ingen lydabsorberende materialer, vil produsere. I vår støydempende bilder sitter en plate som er sterkt lydabsorberende.

Dette betyr at bildene tar bort mye av støyen, og skaper et godt og hyggelig arbeidsmiljø . Hvis rommet nesten ikke har noen lydabsorberende overflater (vegger, tak og gulv), spretter lyden mellom overflatene slik at det tar lang tid før lyden dør ut.

Treullit Akustikk er materialets gode lydabsorberende egenskaper. Velges det takplater av mineralull med gode lydabsorberende egenskaper? Blir hull og kuttkanter i lydabsorberende tak- og veggplater forseglet slik at . Ruukkis selvbærende takplater produseres fra høykvalitets råmateriale for bruk i forretningsbygg og industri.

De som produserer isolasjonsmaterialer har også løsninger for akustikk, i form av takplater som er relativt faste isolasjonsmatter med en duk . For å gjøre det lettere for hørselsskadde bør all unødig bakgrunnslyd dempes med for eksempel lydabsorberende takplater. Leveres komplett formontert (se tegning). Lokalene er lyse og trivelige, tilpasset med lydabsorberende takplater og god. Teleslynge-ledningen må monteres for dem som skal ha det. Tiltak mot støy kan være: Lydabsorberende gardiner, skifte av takplater, støydempere montert i taket, oppdeling av rommene, innrede . I stedet for MDF-plater i taket, finnes det fra Rockfon (avd av Rockwool) og Glava lydabsorberende takplater som vil gjøre rommene mer komfortable lydmessig . Som mulige tiltak mot støy nevnes lydabsorberende gardiner, skifte av takplater og å se på hvilke aktiviteter som lager mye støy og eventuelt . Dersom man innreder lokalet med tanke på lydabsorbering, vil gevinsten bli lavere lydnivå generelt. Hindrer at prat og annen lyd slår tilbake i rommet.

Ventilasjonen skal ikke være for sterk, men kan gjerne gi en . Hardrock Takplate er en trykksterk plate for utvendig takisolering. Hardrock Takplate kan brukes som ett- lagsløsning eller.