Kilrenne montering

Isola Powertekk kan monteres på takvinkel helt ned til 10°. Det er omfattende å skifte beslag seinere. Alle beslagsflenser må rengjøres for gammel.

Legg ut Isola Mestertekk (Isola Selvbygger i kilrenner). Hvis det skal monteres kilrenne på taket, må først sløyfer. Ved montering av Decra Elegance anbefaler vi å skråskjære lektene 3°, d. Disse leggeanvisningene er veiledende ved legging av takstein og montering av tilbehør fra Monier.

Det er egne anvisninger for å legge undertaket. Norges største byggevareprodusent Icopal produserer og leverer byggevarer. Har lagt ved bilder som viser utførelsen både før fuging og etter.

Isola Powertekk kan monteres på takvinkel helt ned til 8°. Montering av sløyfer, lekter og takfotbeslag. Fortsett med lekter, som danner feste for takpannene. GLAVA tar ikke ansvar for montering som ikke. Prinsipp for kilrenne med kilrennemembran. To parallelle sløyfer monteres på begge sider av kilrennen.

NORTETT takshingel skal alltid monteres med galvanisert pappstift (x eller mm). I kilrenner monteres NORTETT Kilrenne- belegg. Platene skal normalt monteres over et underlagsbelegg fordi det.

Kilrenne: Kilrenne monteres på solid treunderlag. For kilrenner på mer enn 20mm overlappes profilene med . Legg en bane i lengderetningen på kil- rennen. Trekk banen fra tilstøtende takflater over kilrennebanen.

Bond Tettelist til kilrenne monteres langs hele kanten på hver side.