Joti sluk montering

Plastdekselet skal sitte på under støping. NRF 303: Knivsokkelen plasseres i sluket. Monteringsanvisning Purus Line for gulvbelegg – 2009. Et stilig gulvsluk som oppfyller dagens krav til funksjonalitet, sikkerhet og design.

Kan noen svare meg på om det er nødvendig å forsenke flensen . Gulvsluk i plast med sideutløp og mm,. Sammenkobling av sluk og membran er en av de mest kritiske detaljene i oppbyggingen av et tett. Montering i støpte gulv med gulvbelgg Nødvendig verktøy for denne montasjen er Joti kniven. Purus støtteben NRF 3Joti-kniven NRF . Når du skal feste belegget til sluket, er det ekstra viktig at du følger våre anvisninger. Følg monteringsanvisningen som følger med sluket. MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP,.

Beskrivelse : Sluket er naturlig nok det punket i våtrommet som er mest eksponert for vann. Denne slukmansjetten festes våt i våt med . Den lave byggehøyden 8mm gjør M-sluket velegnet i støpte gulv. Nødvendig verktøy for denne montasjen er Joti kniven .

Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Slukmansjett type L. Alfix 1K Tetningsmasse eller 2K Tetningsmasse. Endringen skjer i koppen, og den er kompatibel med sluk som allerede er montert. PILI kopp (NRF 486) kan bestilles hos din forhandler. Joti K-sluk er et boligsluk produsert i Polypropylene. Sluket leveres i versjoner, Ø 5 og 1mm. Sluktyper: Joti K-sluk med fast klemring, Purus med løs klemring og Blücher med . Monter forlengelsesrøret på sluket før montering i tak.

Fast forhøyning = mm på K, KS, A-sluk og ATP.