Ip klassifisering

IP-systemet (fra engelsk International Protection) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste . IP-klassifiseringen (Ingress Protection) viser armaturens evne til å tåle vann og fremmedlegemer. IP-grader (Ingress Protection) er det som viser armaturens evne til å tåle vann, støv og andre.

IP klasse beskytter mot vannspray og regndråper ovenfra. IP Klassifisering (Ingress Protection Rating). Beskyttet mot fremmede objekter med ø mm og større2Beskyttet mot fremmede objekter med ø 12.

Alle elektriske produkter er merket med en IP-grad.

Hos Fagmann får du en enkel oversikt over gradene og forklaring på hvordan IP-grader skal . Kapslingsgraden angis med bokstavene IP (en forkortelse for international protection rating) etterfulgt av to sifre. Tabellene nedenfor viser sifrenes betydning. Kapslingsgraden for elektrisk utstyr angir gjenstandens tetthet mot berøring eller inntrengning av faste partikler og . Når du kjøper produkter som skal tåle vann og støv oppgis det gjerne med en IP-klassifisering. Båtliv har for eksempel testet Sony Xperia Z3 . Fagstoff: Hva IP-grad er, hvorfor elektrisk materiell og utstyr har forskjellig IP-gra og hvor man skal bruke det forskjellige utstyret.

Hvordan finner du din IP klassifisering. IPtar du først tallet fra den første kolonnen (gul).

Det første er sikkerheten og sertifisering av produktet, og det andre er kvaliteten på lyset til lyskilden. I denne artikkelen skal vi se nærmere på IP-klassifieringer . Det er tillatt med belysningsutstyr (IPog IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt). Lurer på hvilken IP grad eller klasse skal det stå på produkter som.

Jeg anbefaler også denen nettsiden: Krav til IP-grader og områder i . Kapslingsklassifisering (IEC 60529) er en klassifisering av hvor bra innkapslingen av elektroteknisk utstyr står imot og beskytter mot vann, støv, intrengede . IP står for Ingress Protection, som på godt norsk betyr inntrengingsbeskyttelse. Det er mange forskjellige hagebelysningsarmaturer å få, og disse kan stort sett deles inn i tre hovedkategorier: helt lukkede, beskyttede, og helt . IPer den mest vanlige klassifiseringen av dekorativt belysning for innendørs bruk. Disse har ingen spesiell beskyttelse mot vann og fukt. Styring av testkammer for IP klassifisering.

Typisk i en båt kan være at en bærbar VHF har høyere IP-klasse enn en stasjonær VHF. Den bærbare skal man gjerne ha med overalt, mens den fastmonterte . IP-klassifiseringen (Ingress Protection) viser produktest evne til å tåle vann og fremmedlegemer. Det første sifferet betegner motstandsdyktighet .