Hanseatene språk

I tillegg fikk en del av befolkninga langvarig kontakt med en innvandrerbefolkning som talte et beslekta språk – hanseatene. I vår norske språkvirkelighet ser vi at det ikke alltid er så enkelt for et samfunn å takle at to språk eller t. Også her fikk hanseatene stor innflytelse over handelen.

Språket var tysk både på kontorene, kroene og skjenkestedene. Kan språket du bruker for å lese dette, være resultat av en forandring i klimaet for tusen år. Hanseatene snakket et språk som kalles lavtysk. Språket endret seg fra å være et bøyningsspråk til å bli et ordstillingsspråk. Mot slutten av 1200-tallet ble språket påvirket av hanseatene (nedertysk), bl. Hvorfor er det så om å gjøre å bruke språket til å skjule at vi er mobile.

Lederne for hanseatene ble stadig invitert til festligheter hos . Kort sagt er formålet med denne markeringen å bidra til at europeiske innbyggere lærer seg flere språk, øke bevisstheten om det språklige og kulturelle . Nynorsk ble brukt som norsk språk fra 1500-tallet, og har ingenting med å gjøre med. Norge (hanseat=handelsmenn fra Tyskland). Hanseatene hadde forbud mot å gifte seg, trolig for å hindre at de slo seg ned i. Det fascinerende er at bergenserne brukte sitt eget språk, og . Nedertysk var språket til dei hanseatiske kjøpmennene frå Nord-Tysklan og norsk har fleire lånord frå nedertysk enn frå noko anna språk, iallfall om vi ser bort .

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk. De nordtyske hanseatene har en spesiell plass i Bergens historie og dominerte. I situasjoner der språk møtes oppstår det ofte grammatiske . En gang i fortiden kom de fra samme sted også, og når de var sammen var det fortidens språk de snakket. Da hanseatene kom til Norge i høymiddelalderen påvirket det tyske. Det er ord som betale, plutselig, språk og slakter, som alle virker helt . En rak mannsskikkelse, med brede skuldre.

Han måtte lære et nytt språk, og han lærte fort. Abbeden sa han ville bli en stor mann, at han hadde en fremtid i kirken, kanskje han en gang ville bli biskop! En stemme som snakket et språk han ikke kunne, men han forsto likevel hva mannen sa. De fleste ordene vi bruker i norsk er importert fra fremmede språk! Hvordan påvirket hanseatene i sin tid norsk språk?

Etterhvert har språket forandret seg til mer moderne norsk. Mellomlavtysk kom til Norge via hanseatene i 1250-1600. Bøker om Hansaforbundet og hanseatene på skandinavisk språk er det få av, og stort sett eldre som en bok på kun sider fra 19i en slik grad at man måtte .