Hanseatene snl

Typisk hanseatisk kogge som ble brukt til å hente særlig tørrfisk i Bergen fra slutten av 1100-tallet. Tyske kjøpmenn etablerte seg i Bergen fra omkring 13som en fastboende koloni knyttet til Det tyske (hanseatiske) kontor. Ofte omtales de tre byene kollektivt som hanseatiske.

Hansa på Store norske leksikon; ^ Braudel, Fernand (17. januar 2002). Kystlinje Tørrfisk Byvekst Bergen Kilder – Snl. Bergens byvåpen med den tyske ørnen og en tørrfisk viser at hanseatene tok kontroll over handelen med tørrfisk. Ifølge Store norske leksikon var han barnløs, og Hans Krukow d.

Krukow deltok også under forhandlingene med hanseatene i . I tillegg skal Johnsen ha lagt til et punkt om hanseatene som understreker deres sentrale posisjon i . Den gule kirken er Martinskirken, som var brukt av hanseatene. Etter hvert som hanseatene etablerte seg i byen (fra omtrent 1350),.