Gulv på tilfarere

Et tilfarergulv vil si at gulvet ligger løftet på tilfarere (grove lekter) på et betonggulv, vanligvis gulv på grunn. Det kan være flere poenger med et tilfarergulv, f. Jeg skal legge tilfarergulv på støpt plate, og tenker meg følgende: – dampsperre – tilfarere, cm cc – isolasjon legges – tregulv skrudd fast i .

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må . Ved montering av flytende gulv kan ikke bredden på rommet være mer enn meter. Gulv på grunn bygges opp i prinsippet med et drenerende lag, isolasjon,. Ved oppretting av tilfarere, kan det være en fordel å bruke klosser av plast og ikke tre, .

Skal det være malt tregulv, skal det legges parkett, tepper eller fliser? Men to nabobord må aldri skjøtes mellom samme bjelker eller tilfarere. NB: Husk å legge parkettunderlag mellom gulv og gulvbord.

Leggeanvisning for Heltregulv på tilfarere eller bjelker: Heltregulv festes ved hjelp av . Ligger gulvet ditt på bjelker eller tilfarere, er det nesten alltid tre som gnir mot spiker. Bordene ligger ikke tett til underlaget, og når du tråkker på akkurat det . De fleste tregulv ligger på tilfarere eller bjelker. Gulvet er skrudd eller spikret, så du trenger kraftig verktøy når gulvet skal fjernes.

Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv.

Les rådene fra treekspertene før du legger gulv. Om det ikke skal legges på bjelkelag eller tilfarere, må underlaget være fast, gjerne . Rommet under gulvet danner en separat “romenhet” (tett kasse), som ventileres. Granabsystemet med tilfarere av galvanisert stål og bare uorganisk materiale . Med tregulv mener vi gulv som er laget av bor staver, kubber eller.

Bor som er minst 20mm tykke, kan legges på bjelker eller tilfarere som et bærende gulv. Forestia Gulv Ekstra kan benyttes som bærende undergulv på trebjelkelag eller tilfarere, eller som flytende gulv på annet bærende underlag.