Grunnlån husbanken

Kraftig redusert etterspørsel etter grunnlån fra Husbanken. Retningslinjene for grunnlån er revidert. Sidene om Husbankens Grunnlån er flyttet. Du finner de nye sidene om Grunnlånet her: Grunnlån for privatpersoner. Søknader om grunnlån til oppføring eller oppgradering behandles ihht. Du kan få grunnlån til oppgradering ved vesentlig oppgradering som sikrer at din bolig blir mer energieffektiv og tilgjengelig.

Husbanken råder alle bransjeaktører og kommuner som søker om grunnlån til å sende inn søknaden digitalt.

For forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører som kan søke om grunnlån. Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og tilgjengelighet i ny og eksisterende bebyggelse. I denne artikkelen tar vi i all hovedsak for oss lånetypen som heter Grunnlån, men Husbanken gir også – i samarbeid med kommunene . Jo, i følge Husbanken selv ytes grunnlån til nøkterne boliger som holder en særlig høy kvalitet knyttet til miljø . Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Asplan Viak og NOVA har i samarbeid utarbeidet denne rapporten.

Alle som skal bygge bolig eller utbedre eksisterende bolig kan søke om grunnlån i Husbanken, uavhengig av økonomisk situasjon og byggemåte. Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og tilgjengelighet (universell utforming) i ny og eksisterende bebyggelse. Grunnlån fra Husbanken kan gis til bygging av ny bolig, eller til utbedring og tilpasning av eksisterende bolig.

Boligen må oppfylle visse kriterier knyttet til . Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterande bustader, finansiere bustader til. Retningsliner for grunnlån i Husbanken Veileder. Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og . Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. Tiltak utover Husbankens energikriterier.

Har prosjektene tilfredsstillende kvaliteter, kan Husbanken gi grunnlån på prosent av prosjektkostnadene . I følge husbanken kan man få grunnlån() og startlån(), som topp finansering. Vi har kjøpt bolig for lenge siden, men har lyst til å bygge . Hadde du kjøpt en bolig til millioner er det dette du kunne spart med et grunnlån i Husbanken sammenlignet med et tradisjonelt banklån i .