Gjerdeplikt innmark

Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med . Eksisterende gjerder mellom innmark og utmark.

Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). Han dekker seg bak gjerdeplikten og sier at vi ikke skal klage når gjerdene er.

I ett tilfelle samlet vi inn sauene som kom på innmarka vår og . Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt! Dersom TS har opprettholdt sin gjerdeplikt rundt egen eiendom (hage) hvordan kom . Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må.

Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark.

Hvis det stemmer er det da forferdelig urettferdig? Modum Kulturhus på møte om beiterett og gjerdeplikt. Gjerdeplikt er ein privatsrettsleg sak som kommuna ikkje har heimel for å ta. Fylkesmannen tar til orde for å gi grunneieren gjerdeplikt overalt der det beiter rein: Den regionale forvaltningen av reindrifta i Røros-regionen, . VILKÅRENE FOR GJERDEPLIKT OG FORDELING AV GJERDEHOLD: GGL. Møter om gjerding, beiterett og gjerdeplikt i Buskerud. Den gjeld ikkje for ein del nye gjerde, til dømes sperregjerde.

For å krevje eit gjerde oppsett eller reparert etter gjerdelova føreset det . Gjerdeplikta er i utgangspunktet likt fordelt mellom naboane. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler.