Fall til sluk tek10

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Kravene til bad og toalett i nye boliger beskrevet i TEKgir retningslinjer for trinnfrihet i. TEK er § 13-hvor vi finner krav til fall i punkt a som beskriver at våtrom skal ha sluk og tilstrekkelig fall mot sluk. Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk.

Både veiledningen til TEK og Byggebransjens våtroms norm (BVN) inneholder spesifiserte krav til fall på . Tabell 1: Krav til fall i TEK med veiledning. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler. Jeg tolker TEKslik at man ikke alltid må ha fall mot sluk på bad. Forskriftskravet i TEK 1 §13-2 er derimot et minimumskrav som skal . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Det er krav om fall til sluk på ba- deromsgolv.

TEK10) – og er et sentralt verktøy for å sikre . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i . Et bad skal ha sluk, og tilstrekkelig fall mot sluket på de deler av badet hvor gulvet. Dette følger av forskrift om tekniske krav til byggverk av 1.

Fall til sluk i våtsoner er ikke tilstrekkelig, fordi det er krav om fall på 1:minst. TEK er en forskrift til Plan- og Bygningsloven som snakker generelt om alle. Sluk og fall på gulvet; Vanntett beskyttelse inne i veggene og . Målsettingen med de nye byggtekniske kravene i TEKer.

Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de. Fremtiden er større formater, men har TEKeller våtromsnormen. Det man ønsker i dag er flatt gulv utenfor, og rennesluk med 1-veis fall. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler . Våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp (sluk) og egnet vanntett sjikt.

TEK(tekniske krav, FDV-dok., dok. av prosjektering). Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av. TEK1 at det er gitt midlertidig brukstillatelse, men at det ikke.

Det hevdes å ville bli et minimum av fall til sluk, og at en vanntest med.