Fall mot sluk i dusj

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Tilstrekkelig fall vil være 1:minimum m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket. Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er omhandlet i. Det blir flatt fra innerste hjørnet av dusjen og ca cm ut til der han har. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler .

Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen. I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Er det bare krav til fall i dusjen, eller skal vannet renne unna fra andre. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de . Dårlige løsninger er da blant annet plassering av sluk i forhold til fall, sånn.

TEK er § 13-hvor vi finner krav til fall i punkt a som beskriver at våtrom skal ha sluk og tilstrekkelig fall mot sluk. Det er krav om fall til sluk på ba- deromsgolv. Dusjvegger montert tett til golvbelegget. Fallet går heldigvis mot sluken her, vi har sluk langs bakveggen i.

Dusjdører hvor man har null fall ned mot sluket er så talentløst som det kan . Med avløpsvannet fra badekar eller dusjkabinett ført i rør ned i sluket, følger hår. Er det da behov for fall mot sluk eller MÅ vi ha det uansett? VI DUSJER OSS TIL VANNSKADER: Ta grep før dusjinga har gjort kostbar skade. Korrekt fall mot sluk er også viktig, slik at vannet ledes ut. Problemet er at inne i dusjkabinettet så heller flisene ut mot midten av badet.

Flisleggeren har nok rett han, da det er fall mot sluket, d. Det at det måtte bli sånn tyder på at det ikke var mulig å få tilstrekkelig fall mot sluket i dusjen slik at det da ville eventuelt ville stå vann langs . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Gulv i dusj-sone er nedsenket og krav til lokalt fall på x cm sone for dusj er . Her er det dusj med avlangt sluk fra Unidrain. I tillegg er de fleste norske baderom mindre i størrelse, og med helt andre krav til fall mot sluk, .