Enova tilskudd varmepumpe

Nå har du rett for å få tilbake penger for luft-vann varmepumpe. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og. Enova gir tilskudd for en helhetlig oppgradering av boligens yttervegger, tak, .

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert tilskuddsordning for boligeiere. Nei, du kan ikke få tilskudd til en slik type varmepumpe. Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene.

Få Enovatilskudd for luft-vann varmepumpen som du har installert i din bolig.

I 20innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Registrerer du kvitteringene i Enovas nettportal . VARMePUMPE-INTERESSE: Enova gir ikke støtte til vanlige. Men mange søkte i fjor om tilskudd til luft-til-vann-varmepumper. Ekstra tilskudd om varmepumpen har energimåler.

Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft-vann varmepumpe. Få et tilbud i dag fra våre fagfolk på et Enova-støttet tiltak. Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder.

Du kan få tilskudd til å bytte til varmepumper av ulike slag.

Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper (MERK: ikke luft-luft) og. Enova SF har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å gjennomføre ordningen. Varmepumpen øker komforten og gjør boligen mer miljøvennlig. Det er derfor mulig å få støtte fra ENOVA ved installasjon av varmepumpe for . Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 20rettighetsbasert og boligeiere slipper nå å. Få støtte til varmepumpe, etterisolering, varmestyring, biokjele eller andre tiltak for.

Få tilskudd til tilstandsrapport og forprosjekt fra Husbanken. Jeg søkte tilskudd i det varmepumpen ble installert – og fikk avslag på grunn av at. Eventuelt tilskudd til utfasing av oljekjel kommer i tillegg.

Enova anbefaler derfor at det kjøpes inn varmepumpe med intern . På sine nettsider presenterer Enova flere boligeiere som har gjennomført ulike energismarte tiltak i sine hjem de siste årene. Enova gir støtte til installasjon av varmepumper. Med Enovatilskuddet, gir vi et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.