Byggebransjens våtromsnorm

Nå publiseres Byggebransjens våtromsnorm to ganger i året. Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016. Id=4020BufretLignendeDette bladet beskriver kort Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og formålet med BVN.

En mer detaljert beskrivelse av innholdet i BVN fins i BVN 10. Bruk av BVN og dokumentasjon ved hjelp av BVN er beskrevet i BVN 10. Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm. Dette bladet beskriver hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i planlegging og utførelse av bad og vaskerom (våtrom) og .

Byggebransjens våtromsnorm, BVN Våtromsnormen er en veiledende norm for hvordan våtrom skal bygges, rett og slett en oppskrift på oppføring og oppussing . Det er byggebransjen selv som har utviklet våtromsnormen, nærmere bestemt Fagrådet for våtrom. Derfor heter våtromsnormen egentlig Byggebransjens . Fra juli 20produserer ikke Sintef Byggforks Byggebransjens våtromsnorm (BVN) lengere i bokform. Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Figursamlingen henviser videre til hvor i Byggebransjens våtromsnorm stoffet er hentet fra.

Boka har et hendig lommeformat, er lett å finne fram i og har egen . Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom.

BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).