Avfall sør tømmekalender

Du finner datoer for tømming av dine dunker ved å skrive inn adressen din på vår nettside. Legg inn adressen din i eget søkefelt og få frem . Fra og med 20finner du datoer for tømming av dine dunker ved å skrive adressen din her.

Avfall Sør Husholdning AS Vige havnevei – 2. Tømmekalender 2016; Gjenvinningsstasjoner; Returpunkter. Avfall Sør har ansvar for tømming av de brune, grønne og grå søppeldunkene. Tømmekalender 2016; Gjenvinningsstasjoner; Avfall fra næringslivet; Avfall Sør; Kompost; Kjøpe biopose; Generelt om forsøpling; Brenning av .

Min tømmekalender 20for Jærnesheia D – Kristiansand kommune i perioden 1. Tømmekalender 20Tømmekalender 20Tømmekalender 2015. Avfall Sør AS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av. Avfall Sør samler inn og behandler alt husholdningsavfall og.

Der ligger også tømmekalenderen, som viser når søpla hentes der du bor. Tømmekalender kommer til alle husstander rett før årsskiftet.

Utgitt av Avfall Sør i 20Revidert opplag mars 20Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS Utforming: . TØMMEKALENDER Finn din adresse og tømag: Bruk kalenderen til å finne din faste,. FEIL OG MANGLER: Gi beskjed til Avfall Sør Husholdning dersom . I over et år har Avfall Sør tilbudt våre abonnenter SMS-varsling på tømming av grønn dunk. Siden nyttår har vi også gått over fra tømmekalender . Avfall Sør har overtatt ansvaret for innsamling av alt husholdnings- og hytteavfall i Kristiansan Songdalen, Søgne og Vennesla kommune. Avfall Sør sender ikke lenger ut tømmekalender i papirform.

På nettsidene deres kan du få oversikt over tømminger på din . Runni, Rv 1mot Seterstøa,Skøyenteiet, Rakeievegen mot grense Sør-Odal, . Henting av avfall i NUVSVÅG og TVERRFJORD. Henting av avfall i ØKSFJORD og ØKSFJORDBOTN. Henting av avfall i BERGSFJOR SANDLAND og. Kilen, Grønningsmarka, Haltvegen, Røberg, Rein, Statsbygd sentrum, Hermsta Sør-Modalen til Mokrysset.

Ta hensyn til din renovatørs helse, ikke legg løst avfall.