Vvs forkortelse

VVS, forkortelse for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Sjekk online for hva er VVS, betydningene av VVS, og andre forkortelse, akronym og synonymer. Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS) er et fagområde innen ingeniørbransjen som omhandler inneklima og oppvarming av bygninger.

VVS er et fagområde innen blant annet rørlegger- og ingeniørbransjen. Tags: Forkortelse Varme Ventilasjon Sanitær Rørlegger Ingeniør Fagområde . To see more from Aasen Skarbøe VVS As on Facebook, or create an account. Varme -, Ventilasjons – og Sanitærteknikk.

Blant annet omfatter VVS alt som har med tilførsel av friskt vann inn i et hus, og etter en tids . For den alminnelige forbruker er det spesielt sanitærdelen av faget hun eller han forbinder med trebokstav-forkortelsen. Oprindelse kendt fra 19forkortelse for varme, ventilation, sanitet. VVS: Bransjeforkortelse – Varme, Ventilasjon og Sanitær.

Varme, Ventilation og Sanitet Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige sprog. RIV, Forkortelse for: VVS-teknisk rådgiver. Kilde: ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET.

Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere. Er du rådgivende ingeniør innenfor VVS har du et stort behov for enkel tilgang på beregnings- og dimensjoneringsregler, dokumentasjon, ytelser og tekniske .

Forkortelser for type betegnelser: V = Loddrett utløp. Synes du, at der mangler en forkortelse på listen, må du meget gerne sende os en. Forbundet organiserer blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og . BioVVS – Firmanavnet er sammensatt av Bio, som er en forkortelse for biologisk og miljøvennlig drift og VVS, som er en forkortning for Varme-, ventilasjons- og . HVAC er forkortelse for Heating, Ventilation and Air Conditioning . BIM-FAN: VVS-blogger Pawel Økland deler sine kunnskaper om BIM.