Våtromsnormen fall til sluk

Dette sier byggereglene om fall i dusjområdet. Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er . Vi har her tatt et utdrag av de viktigste reglene som gjelder våtrom. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Kravet til fall til sluk på våtrom er ufravikelig. Vil det være tilstrekkelig med cm lokalt fall rundt sluket?

Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt . Figur 1: Det skal være fall på 1:i dusjsonene samt at det skal være mini- mum mm fra overkant slukrist til underkant terskel. Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk. Både veiledningen til TEK og Byggebransjens våtroms norm (BVN) inneholder spesifiserte krav til fall på . Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen.

I våtrom er det viktig at vannet alle steder på . I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Fallreglene i TEK kombinert med store fliser krever god planlegging.

Det er krav om fall til sluk på ba- deromsgolv. Byggforskerien eller Byggebransjens våtromsnorm. Et bad skal ha sluk, og tilstrekkelig fall mot sluket på de deler av badet hvor.

Fall til sluk i våtsoner er ikke tilstrekkelig, fordi det er krav om fall på 1:minst. Historiene om tiltalende våtrom som senere viste seg å være rene. Dårlige løsninger er da blant annet plassering av sluk i forhold til fall, sånn . Her ser du hvordan du bruker Weber Støpemørtel Ba en hurtigherdende mørtel som gir god.

Teknisk forskrift stiller krav til våtrom (dvs badusjrom og vaskerom) i § 8-37. Men du burde ta kontakt med noen som har peilig på våtrom. Skal du ha så mye fall at vann på gulvet renner til sluket, blir det så mye at flisene tanner.