Tromsø museum arkeologi

Tromsø Museum – arkeologisk tilvekstkatalog. Tromsø Museum – Universitetsmuseet er en paraply for Tromsø Museum, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. Tromsø Museum-Universitetsmuseet er gitt forvaltningsmyndighet for.

Til å ivareta de arkeologiske samlingene har seksjonen tilsatt arkeologer med . Her publiserer vi rapporter fra arkeologiske undersøkelser som er foretatt av Tromsø Museum. Enkelte tidligere rapporter er også publisert i Munin. Arkeologisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum NTNU Vitenskapsmuseet Tromsø Museum .

Fotoportal, arkeologiske samlinger, mynt- og medaljesamlinger. Naturhistorisk museum Tromsø Museum – Universitetsmuseet NTNU Vitenskapsmuseet. Tromsø Museums arkeologiske undersøkelser. Nytt fra arkeologiske forvaltningsundersøkelser ved Tromsø Museum.

I tillegg er Tromsø Museum – Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Tromsø Museum er et regionalt museum etablert 16. Forskningsprosjekter i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum (TMU), UIT – Norges Arktiske Universitet, 2013.

Tromsø museum er natur- og kulturhistorisk og arkeologisk museum for Nordland (utenom Helgeland), Troms og Finnmark. Tromsø Museum er Nord-Norges eldste og største museum, og forteller mye om.

Ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap, er det ledig. Stillingen er knyttet til de arkeologiske samlingene og plassert ved . I 19ble museet en del av Universitetet i Tromsø. Museet består av vitenskapelige fagenheter: Geologi, Botanikk, Zoologi, Arkeologi, Nyere kulturhistorie og . PÅ PLASS Arkeolog Janne Oppvang ved Tromsø Museum skal overvåke gravingen som startet i fortauet ved Rødbanken tirsdag morgen.

De arkeologiske museene er faglige rådgivere for Riksantikvaren for. Stort universitetsmuseum med samekultur, nordlys, arkeologi og arktisk dyreliv. Samekultur, arkeologi, kirkekunst, geologi, nordlys og dyreliv i . Deretter studerte han arkeologi ved Københavns universitet og tok.