Tømmermannspanel montering

Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang levetid. Målet er å unngå vannansamlinger og skape tørrest mulig forhold for. Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste.

Dersom bindingsverket er bygget opp uten spikerslag, må . Legg et langt rettbord på høykant utenpå veggen for å sjekke at den er rett. Deler min frustrasjon med dere og håper på trøstende ord at det ikke er verdens undergang. Holder på med å bytte kledning på huset og har i .

Retning på spikerslag, høyde på lektene,. Hvis du ikke benytter industrielt overflatebehandlet kledning, anbefaler vi på det sterkeste at du grunner underligger før montering. I Figur er anbefalt spikring vist for de forskjellige typene stående kledning. Det viktigste er at det ikke spikres gjennom to bord. Isola Museband monteres fortløpende langs.

Tømmermannspanel; Lektepanel; Vekselpanel; Glattpanel; Pløyd og profilert. Montering av kledning med overligger og underligger. Stående kledning monteres vertikalt og bør spikres på horisontale lekter som er festet i stenderne. Sintef har kommet frem til at liggende bord som regel er det mest praktiske med hensyn til montering, særlig fordi man slipper tilpasninger .

Uhøvlet panel, klart til å males med komp. Det er også god tradisjon å sette stående panel med rotenden ned. For selvbyggere gir NBI’s Byggdetaljblad A 543. Endeved og andre ubehandlede flater må behandles umiddelbart etter montering. Stående kledning, kan også monteres liggende. En huskeregel når man skal montere kledning er at man skal spikre kledningen slik at den.

Den vanligste typen stående kledning heter Tømmermannspanel. Alle overflatebehandlede kledninger fra fabrikk skal etterbehandles første malingssesong. Viser skjøt i overligger i en tømmermannskledning på ikke . Pass på at panelen blir forsvarlig lagret. Svært viktig er åpåse at panelen lagres tilstrekkelig tørt, slik at fuktighetsnivået ikke . Montere vindu og vannbrett med beslag – ByggeBolig. Falset kledning som gir en tett, slett fasade ved montering. Rektangulær kledning for tømmermannspanel, hjørnekasser, dekkbord m. Tømmermannskledning og omvendt lektekledning.

Lektekledning montert på sløyfer og lekter. Per lm; Montering av planker på konstuksjon 1kr. Tradisjonelt har vindu blitt plassert langt ute i veggen, særlig ved stående kledning av trepanel.

URSIN har gitt NIDAROS MALERSERVICE AS en positiv omtale for oppdraget Skifte av kledning og montering av vindusforinger.