Tømmermannskledning montering

Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang levetid. Målet er å unngå vannansamlinger og skape tørrest mulig forhold for. Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste.

Dersom bindingsverket er bygget opp uten spikerslag, må selvbærende spikerslag monteres utenfor . Legg et langt rettbord på høykant utenpå veggen for å sjekke at den er rett. Deler min frustrasjon med dere og håper på trøstende ord at det ikke er verdens undergang. Holder på med å bytte kledning på huset og har i .

Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, stående eller liggende. Før montering Fagmessig montering er avgjørende for å sikre en kledning . Spikerslag, klemlekt og kledning monteres på standard måte. Isola Museband monteres fortløpende langs veggen med butt i butt skjøt. Ved liggende kledning: Monter Isola Museband direkte på vind- sperren. Tømmermannskledning og omvendt lektekledning. Lektekledning montert på sløyfer og lekter.

Tradisjonelt er det benyttet gran, furu og osp til kledning av hus.

Montering av kledning med overligger og underligger.