Tek10 våtromsnormen

Bladene gjengir minimumskrav i i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. VI Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av .

Er det problemstillinger du ønsker at vi skal belyse – er du velkommen til å sende forslag inn til oss i . Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Krav til våtrom i forskrift om tekniske . Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet? Våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp (sluk) og egnet vanntett sjikt. Veiledningen til TEK§ 13-viser hvorledes skisse av våtrom med omfang . TEK er en forskrift til Plan- og Bygningsloven som snakker generelt om alle salgs bygninger. Men det er to steder hvor ba eller våtrom, . Når du pusser opp badet eller skal bygge et helt nytt bad er det viktig å vite at det finnes visse krav som må følges. Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er omhandlet i BKFs fagartikkel nr.

Les her om hva TEK – § 13-sier og unngå typiske skader på ditt. Fukt- og dampproblematikken på bad og våtrom er kompleks i vårt .