Støleheia avfallsanlegg

Komposteringsanlegg På Støleheia finner du et av Norges mest høyteknologiske komposteringsanlegg. Innsamling av avfall fra husholdninger og hytter. Mer informasjon om produkter gis av Grønn Vekst Sør – et selskap Avfall Sør.

Kontaktinformasjon for Støleheia Gjenvinningsstasjon Øvrebø, telefonnummer,. Juridisk navn: AVFALL SØR HUSHOLDNING AS; Org nr: 995646137; Sum . Tirsdag, torsdag og fredag 07:- 16:00. Veibeskrivelse Avfall Sør avfallsanlegg . Arbeidsmiljøundersøkelser ved Støleheia avfallsanlegg i forbindelse med iverksetting av Forskrift om Vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske . Innbyggerne i Kristiansandsregionen kan levere ødelagte småbåter på Støleheia Avfallsanlegg – uten at det koster fem øre. Transport av sortert aske fra Støleheia Avfallsanlegg til Grendstøl deponi. Avfall, Farlig avfall – mottak og mellomlagring, Vest-Agder, Farsun Tillatelse. VgNaturbruk på besøk hos Støleheia avfallsanlegg.

Containere til sortering av avfall vil bli utplassert i samarbeid med Peter. GJENVINNINGSSTASJON STØLEHEIA GJENVINNINGSSTASJON. Prosjektet omfatter legging av vann- og overvannsledninger i grøft på til sammen 45m samt en kabel grøft på 30m. Det skal også etableres en natursteinsmur .

Støleheia avfallsanlegg utvider med et nytt deponi for hageavfall. Transport av sortert aske fra Støleheia Avfallsanlegg til Torsland Deponi. På Støleheia avfallsanlegg er det ledig 1 fast stilling med snarlig tiltredelse. Det fysiske arbeidsmiljøet og oppgavene kan være krevende og fordrer god . På Støleheia Avfallsanlegg er det ledig faste stillinger som fagarbeider. Arbeidstiden kan inkludere kveldsarbeid innenfor åpningstiden. Salg av knuste masser betjenes av Avfall Sør Husholdning.

Henvendelse i vekta på Støleheia Avfallsanlegg.