Smil tilskudd

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige rå iverksetter .

SMIL – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Tilskuddet skal bidra til å redusere forurensingen fra jordbruket, samt ivareta natur- og . Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL. Det er mulig å søke økonomisk støtte til tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlanskap.

Eksempler kan være tiltak for å: fremme biologisk mangfold i kulturlanskapet . Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og . Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ut. SMIL-forskriften setter ikke noe minstekrav når det gjelder hvor mye. Alle som søker om SMIL-tilskudd skal være registrert i Enhetsregisteret. Minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 15.

Folldal kommune har fått tildelt kr 47i SMIL-midler til videre fordeling i 2015. Fra 20blir det endringer i ordningen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Den viktigste endringen er at kun foretak som får .

SMIL omfatter tilskuddsordningene: Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt. Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, . Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Tilskudd kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i jordbruket og tiltak for å . Tilskuddsordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere . Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL midler) skal brukes til å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere . Fra 20er det endringer i SMIL-ordningen. Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrenses til foretak som er berettiget . SMIL- midler er tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. I år har Averøy en ramme på 10kroner til fordeling. Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler).

Tilskudd kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i . Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er hjemlet i . Anmodning om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL).