Slemme leca innvendig

Innvendig i kjelleren skal jeg kle med panelplater, og kommer derfor til å. En innvendig puss skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur. Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey’di Hvit før pusslaget . Slemme Slemming (for innvendig bruk) kjøpes i sekk, og fås også ferdig.

Leca-blokker, kan overflatebehandles på flere måter:.

Du må slemme pipa med feks Weber slemmemørtel, så priming, deretter kan du begynne med forblendingstein. Kan ikke stein monteres rett på Leca der? Alternativt kan innvendige bærevegger mures direkte på ferdigstøpt gulv. Under terreng slemmes det først med Leca Slemmemørtel, deretter .

Når det gjelder muring av egen Leca-grunnmur og pipe, stilles det krav til deg. Alternativt kan du pusse eller slemme veggen på samme. Leca Ringmursystem er et enkelt byggekonsept med få komponenter som er enkle å sette. Leca Byggeplank er armerte elementer av lettklinkerbetong (Lecabetong) og har de samme gode.

Sterkt sugende overflater bør fuktes med vann som du påfører med slemmekosten. Du kan teste sugeevnen ved å stenke vann på veggen. Er huset satt opp med vanlig teglstein, leca eller annen mur ? Ved å hugge ut sprekkene og tette dem,og så male eller å slemme går ikke.

Pusse eksisterande pipe innvendig ca 400.