Seteventil virkemåte

Beskrive virkemåten for måle-, styre og reguleringsutstyr. Ventilen til venstre er en seteventil som åpnes eller lukkes med en lineær bevegelse,. I dette avsnittet tar vi for oss de generelle forhold som har betydning for ventilen , dimensjonering, definisjoner og virkemåte.

Fagstoff: Oppbygging og virkemåten til en reguleringsventil med fokus på. Vi velger derfor en vanlig seteventil med lineær karakteristikk. For å kunne gjøre en objektiv vurdering av en ventils virkemåte, er det nytting å. Ein seteventil krev lite vedlikehald og regulerer godt.

Figur 10: Seteventil i Åsgardprosessen med navnsetting (foto: Tor-Allan Jahr). Avlastet en-sete ventil som holder konstant utgangstrykk selv ved store variasjoner i inngangstrykket. Nåleventil reguleres på akkurat samme måte som en seteventil, bare at her er det. I dette innlegget skal jeg skrive om varmevekslere;generell info,virkemåte, . Motoren styres av et 3-punkt reguler- ingssignal. Prinsippet for en seteventil er at man har et sete (3) som presses mot en.

Her vil vi gå litt nærmere inn på virkemåten til hver av funksjonene vi . I de senere år, fra en selvtettende ventil, er seteventil bærer tur avledes fra toppen av ventilen og inn i ventilkammeret, og deretter ved å lukke ventilen under . Pumpens virkemåte krever at pumpehus og sugeside alltid er væskefylt. En vanlig type reguleringsventil er av typen sete ventil. Pneumatisk styrt 3-veis seteventil CLASSIC.

For å mikse eller fordele medier; Styring via pilotventil eller sentralt via ventiløy . ABSOLUTT TRYKK VIRKEMÅTE: DIREKTE MÅLING AVLESNING: ANALOG . Seteventil MediuForbruksvann og vanntilførsel Rørløp: Fireveis Materiale:. Virkemåte: Direkte måling Avlesning: Valgfri Kapslingsgrad: .