Relativ luftfuktighet i norge

Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og den maksimale vannmengden luften kan inneholde. Vær, Temperatur, Nedbør, Vin Luftfuktighet. Laveste relative luftfuktighet målt i Norge er (Tryvasshøgda i Oslo, mai 1980).

Over året ser relativ fuktigheten slik ut i Norge. Fornebu vil uteuften oppvarmet til °C i desember gi en fuktighet på. På Onsdag kan vi regne med for det meste sol.

I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft.

Ideell luftfuktighet inne er mellom og relativ luftfuktighet og iallfall ikke . Bortsett fra å presisere at når det er 1prosent luftfuktighet, er luften så mettet som den overhodet kan være! Høy relativ fuktighet gjør at temperaturen kan føles høyere enn den er. Relativ luftfuktighet ved en bestemt temperatur er definert som forholdet. Lien, Generell Fysikk, Bind Universitetsforlaget, Oslo (2001). Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn. Veldig lav luftfukt () gir statisk elektrisitet når vi tar på ting inne.

Luftfuktigheten måles som regel som relativ luftfuktighet. Dette betyr at man ser på hvor mye vann det er i luften, i forhold til hvor mye vann luften kan ta til seg . Det er ideelt med – relativ luftfuktighet. Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne? Det ”antas at en relativ luftfuktighet mellom og er optimalt for . Det er meldt mildvær for hele februar på Østlandslavlandet.

Det er tyngst å puste i kald tåke over ti . Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. Det er denne verdien som gir det beste målet for hvordan vi mennesker . Kanskje det er luftfuktigheten som lurer deg. Selv om vi er vant til blå grader om vinteren her i Norge, føles noen dager ekstra kalde. Relativ luftfuktighet viser hvor mye vanndamp det er i luften i forhold til det den klarer å . Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og dine.

Ideell luftfuktighet varierer med sesong: Om vinteren skal relativ luftfukt. Sentrum, 01Oslo; Besøksadresse: Karvesvingen 05Oslo. Forutsatt at man ikke regulerer luftfuktig- heten med avfukter eller befukter, vil relativ luftfuktighet (RF) i inneluft variere gjen- nom året, og henger . Avfukteren tørker luften slik at det blir en lavere relativ fuktighet i luften, noe som forebygger og minsker oppkomsten av muggel, bakterier og lukter.

Relativ luftfuktighet (RF) betegn- er luftens. Diagram 7: Relativ fuktighet, temperatur og likevektsfuktighet.