Rehabilitering pipe søknadspliktig

I en e-post til FLF svarer DIBK at både oppføring og rehabilitering av skorstein ikke omfattes av de nye reglene og er fortsatt et søknadspliktig tiltak gjennom plan . Utbedring av gammel tegelsteinspipe – søknad og gjere sjølv. Rehabilitering av skorstein er søknadspliktig uavhengig av om man har fått .

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-bokstav f. Søknadsprosessen er det gjerne aktøren som ordner. Dersom du skal rehabilitere eksisterende skorstein eller oppføre en ny i eksisterende bygg, er dette søknadspliktig til brannvesenet. Feiervesenet behandler søknad om rehabilitering, riving og.

Riving og gjenoppbygging av skorstein over tak er ikke søknadspliktig tiltak. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig dersom. Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Dårlig trekk i pipe kan være et tegn på at tiden er inne for piperehabilitering.

Både oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig hvis det går ut . Ikke søknadspliktig: Installering, endring og reparasjon av ildsted i tilknytning til eksisterende pipe. Rehabilitering av eksisterende pipe ved innsetting av stålrør er ikke søknadspliktig. Tiltaket skal meldes til Drammenregionens brannvesen for . Eksempler på søknadspliktige tiltak: Oppføring av skorstein.

Fyringsanlegg med brenselslager av olje, gass og fast . Reinstallering og reparasjon av eldstad i eksisterande bygning. Et profesjonelt foretak må stå ansvarlig . Oppføring av ny pipe og rehabilitering av pipe. Plassering av skilt og reklameinnretninger.

Montering av ildsted unntas fra melding og søknadsplikt dersom man har en kvalifisert kontroll. Rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig i nesten hele norge! HUSK AT REHABILITERING AV SKORSTEIN ER SØKNADSPLIKTIG ARBEID. Vi har spesialisert oss innen piper, piperehabilitering, peiser og andre ildsteder.

Informasjon oå etablere eller rehabilitere pipe, montering av. Tiltak uten søknad – plan- og bygningslovens §20-3. Rehabilitering av skorstein er søknadspliktig til Plan og bygningsetaten. Utskifting eller reparasjon av den delen av skorsteinen som er over tak, regnes som . Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under bokstav a til d og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 .