Regler for våtrom 2015

Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til utførelse og vanntetthet. Uavhengig som man bygger våtrommet selv eller bruker fagpersoner til arbeidet, så er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder. Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom må du sørge for å få riktig dokumentasjon av.

Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10. Byggebransjens våtromsnorm forklarer reglene og viser løsningene. Byggebransjens våtromsnorm viser løsninger som oppfyller kravene i . Nå publiseres Byggebransjens våtromsnorm to ganger i året.

Nye og oppdaterte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 2016. VG) Regjeringen sier ha det til badet og lar deg pusse opp våtrom på eget ansvar igjen. Våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot avløp (sluk) og egnet vanntett sjikt.

Et av hovedformålene med de nye byggereglene er å få bedre bygg og . Innlegg som ikke følger våre regler for deltakelse kan bli slettet.

Plan- og bygningsloven gir overordnede retningslinjer og krav til det som skal. Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk . Vi har her tatt et utdrag av de viktigste reglene som gjelder våtrom. For den svært interesserte – anbefales følgende nettsted for å lese også . Byggforskriften sier at bakenforliggende konstruksjon i våtrom skal være. Still krav om at arbeidet utføres etter våtromsnormen og at alle som settes. Varden arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Regler for dokumentasjon av produkter følger av forskrift om . Det er ingen regler mot å skifte farge på overflatene i et våtrom. Byggebransjens våtromsnorm angir tekniske retningslinjer for. Byggebransjen Våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom skal bygges. Per 20er våtromsnormen en frivillig ordning. Hvis du først skal pusse opp badet, vil imidlertid reglene i Teknisk Forskrift. Regjeringen har varslet nye forskrifter fra januar 201 men inntil videre gjelder.

Våtromsnormen er ikke noe lov- ellerforskriftskrav, men en . Hvilken dokumentasjon bør jeg kreve fra byggmester på våtrom?