Regler for riving av hus

Skal rive et gammelt hus på en tomt vi har kjøpt. Jeg må da søke om anvarsrett som selvbygger (for riving), samt endring av ansvarsrett fra . Riving av hus er søknadspliktig på lik linje med nybygg.

Mange omgår reglene rundt verneverdige bygg ved å la de forfalle og så hevde at de må rives. Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-bokstav e. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i . Behandle rivingssaker innenfor plan- og bygningslovens regelverk.

Alle andre tiltak som skal rives er søknadspliktige og husk av det ved riving av bygninger med bruksareal (BRA) over . Mange omgår reglene rundt verneverdige bygg ved å la de forfalle og så hevde at . Slik jeg opplever regelverket, er det lov å rive hus på sin egen gård. Regelen er at riving skal skje uten at det fører til skade for noe eller noen. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk er avgjørende for å sikre at miljøskadelige stoffer ikke spres til.

Hus, hage og oppussing: Skal til å rive et gammelt hus, og lurer egentlig på hvor jeg skal begynne etter å ha tatt av. Riving av hus er så vidt jeg vet søknadspliktig arbeid. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger. Skal du uføre riving og miljøsanering kreves det nå godkjenning (sentral eller lokal) som utførende i godkjenningsområde o “Riving og miljøsanering”! Du kan ikke sette arbeidstakere til riving, reparasjon og vedlikehold av. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved riving,. I og for seg ikke veldig gammelt, men er en hel del som må gjørs med det. Riving av bygningerer søknadspliktig jfr plan- og bygningslovens § 93.

Søknaden skal behandles etter reglene i plan- og bygningslovens kap. I løpet av tre år må Lars Os ta huset fra hverandre og flytte det. BLIVENDE BYGGESETT: Det eldre panelte laftehuset på Eidsvoll skal rives ned og.

Veiledere, retningslinjer, normer, skjemaer, område- og planprogrammer og kommunedelplaner. En huseier i Hamar rev et over 1år gammel hus uten tillatelse. NRK arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.